Stellarium 0.12.3
SpaceShipObserver Member List

This is the complete list of members for SpaceShipObserver, including all inherited members.

currentLocation (defined in StelObserver)StelObserverprotected
getCenterVsop87Pos(void) const StelObserver
getCurrentLocation() const StelObserverinlinevirtual
getDistanceFromCenter(void) const StelObserver
getHomePlanet() const (defined in SpaceShipObserver)SpaceShipObservervirtual
getNextObserver() const SpaceShipObserverinlinevirtual
getRotAltAzToEquatorial(double jd) const (defined in StelObserver)StelObserver
getRotEquatorialToVsop87(void) const (defined in StelObserver)StelObserver
isObserverLifeOver() const SpaceShipObserverinlinevirtual
isTraveling() const SpaceShipObserverinlinevirtual
planet (defined in StelObserver)StelObserverprotected
SpaceShipObserver(const StelLocation &startLoc, const StelLocation &target, double transitSeconds=1.f) (defined in SpaceShipObserver)SpaceShipObserver
StelObserver(const StelLocation &loc)StelObserver
update(double deltaTime)SpaceShipObservervirtual
~SpaceShipObserver() (defined in SpaceShipObserver)SpaceShipObserver
~StelObserver() (defined in StelObserver)StelObserver